„70 LAT POLIGONU DRAWSKIEGO” pod takim tytułem wydany został album poświęcony największemu poligonowi w Europie. Znalazły się w nim również moje fotografie.