Publikacja portfolio wraz z notą biograficzną w magazynie fotograficznym Camerapixo